Home > Duurzaamheid > Wat doet Koen Pack aan duurzaam en circulair?

Wat doet Koen Pack zelf aan duurzaam en circulair?

Onze klanten overwegen een ‘switch’ naar duurzame verpakkingen. Koen Pack maakt deze transitie al veel langer door … because we care!

Koen Pack’s Duurzaamheidsvisie

Onze wereld kent vele duurzaamheidsuitdagingen, in het bijzonder als gevolg van de toenemende vraag naar en uitputting van natuurlijke grondstoffen en klimaatverandering. Afvalmanagement kan hierbij een belangrijke positieve bijdrage leveren. Door recycling kunnen materialen weer dienen als grondstof of als energiedrager, dat vermindert het gebruik van primaire grondstoffen en beperkt de uitstoot van CO².


Lees er meer over in de folder hier onder!